Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán trong chính sách thanh toán của Owl Royal cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website https://owlroyal.com/ để thanh toán:

Thanh toán trả trước

Là hình thức thanh toán trực tiếp mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Mã giảm giá
  • Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa).
  • Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.(Visa, Master, JCB, UnionPay…).

 Thanh toán trả sau:

Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng Owl Royal giao hàng, bao gồm:

  • Tiền mặt
  • Thẻ ATM qua máy quẹt thẻ POS của Ngân hàng.